Hiển thị tất cả 4 kết quả

1,809,000,000 
3,115,000,000 
2,399,000,000 
3,209,000,000