Hiển thị tất cả 5 kết quả

1,855,000,000 
2,139,000,000 
3,099,000,000 
2,089,000,000 
5,249,000,000